Štandardné vybavenie reklamácie trvá 30 dní od prijatia reklamačného formulára po ukončenie reklamácie našou spoločnosťou
Miloš Polák-Fajnprezent

Reklamáciu musí zákazník uskutočniť ihneď pri zistení akejkoľvek závady/škody na našej stránke www.veteranprezent.sk v sekcii ,,Reklamácie´´  poslať nám reklamačný formulár e-mailom a tovar poslať na adresu našej prevádzky poprípade čakať na telefonický dohovor.
Adresa našej prevádzky:
Miloš Polák-Fajnprezent
Hrašné č.299
916 14 Hrašné
Tel.: 0944 077 078


Pri reklamácii tovaru musí zákazník predložiť doklad preukazujúci nákup tovaru od našej spoločnosti.

Poškodený tovar Vám môže byť:
- opravený
- vymenený
- za tovar Vám vrátime peniaze
- neuznaný ako reklamácia

Ak sa závada tovaru dá opraviť, alebo ak sa dajú poškodené diely vymeniť vyhradzujeme si právo opravy a náhrady. Pokiaľ Vám bol tovar dodaný poštou a došlo k poškodeniu tovaru pri preprave, musí byť táto skutočnosť preukázateľná (fotografia, spísanie protokolu o škode), z toho dôvodu je reklamácia na strane Slovenskej pošty, preto si vždy svoju zásielku riadne skontrolujte.